Vrijzinnige plechtigheden


Iemand verliezen die je dierbaar is: het is één van de zwaarste dingen in een mensenleven en het went nooit. Toch worden we allemaal vroeg of laat geconfronteerd met een afscheid. Om het gemis te verzachten, houden we vast aan wat blijft. Iedere mens laat immers sporen na op zijn levensweg. Sommige zijn tastbare, concrete verwezenlijkingen. Andere zijn ontastbaar maar wel degelijk voelbaar. Tijdens een afscheidsplechtigheid kijken we naar deze sporen. We staan stil bij wie iemand was. Bij wat zijn of haar leven betekende, en kan blijven betekenen voor wie achterblijft. Zo vind je troost in mooie herinneringen. Vergeten doe je immers nooit.


Mensen die niet godsdienstig zijn, hebben weinig boodschap aan een afscheid waarbij een god of het hiernamaals centraal staan. Zij kunnen op hun manier vaarwel zeggen tijdens een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid. Dit is niet hetzelfde als een burgerlijke plechtigheid. Wanneer je kiest voor een vrijzinnig humanistische plechtigheid, neem je een levensbeschouwelijk standpunt in. De aanvaarding van de dood als definitief einde van het leven, betekent voor vrijzinnig humanisten het onherroepelijk afscheid van een dierbare. Daarom richten we ons op het leven voor de dood. In een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid staan het levensverhaal van en de herinneringen aan de overledene centraal.

Voor een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid kan je steeds terecht in een huisvandeMens in je buurt. Vraag de uitvaartondernemer of het crematorium om ons je gegevens te bezorgen. Een vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens zal je dan zo snel mogelijk contacteren om een afspraak te maken voor een gesprek.


Inhoud
Tijdens een gesprek wordt rustig de tijd genomen om te praten en te luisteren, om stil te staan bij wat de overledene voor jou betekent en bij de gevoelens die dit verlies met zich meebrengt. Op basis van de verhalen die je vertelt, zal de vrijzinnig humanistisch consulent een persoonlijke afscheidstekst schrijven. Samen met jou verwoordt hij wat de overledene zo bijzonder maakte, wat deze persoon voor anderen betekend heeft en nog steeds betekent. De vrijzinnig humanistisch consulent zorgt ervoor dat de afscheidsrede één geheel vormt met de eventuele teksten van de familie en vrienden en met de door jou gekozen muziek. Meestal draagt de consulent deze tekst zelf voor, tenzij jij of een andere nabestaande dit liever zelf doet.
Vorm
Je bepaalt zelf hoe de plechtigheid eruitziet. Verkies je een plechtig afscheid of eerder een intiem samenzijn? Welke muziek laat je horen, zijn er bepaalde teksten die je zeker wil gebruiken? Schrijf je zelf iets of vind je troost in een lied, een symbool, speel je graag een filmpje af? Wil je iets zeggen of laat je liever iets voorlezen in jouw naam? Zijn er familieleden of vrienden die iets kwijt willen? Heeft de overledene ooit zelf bepaalde wensen geuit? Hoelang een plechtigheid duurt gebeurt in onderling overleg.

Nadien
Kort na het overlijden word je in beslag genomen door het regelen van de uitvaart. Als deze drukte achter de rug is, dringt het verlies pas echt tot je door. Na een verlies duurt het verdriet vaak een hele poos. Soms wordt het je teveel of heb je niemand om je gevoelens mee te delen. Ook dan kan je kosteloos beroep doen op een vrijzinnig humanistisch consulent, die een luisterend oor aanbiedt. Kinderen kunnen eveneens bij de consulent terecht voor een schouder om op te steunen.

Meer items
Vrijzinnige plechtigheden

Vrijzinnige plechtigheden

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x