Plechtigheden: enkele richtlijnen

Hofheide biedt de mogelijkheid aan alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen om een afscheidsplechtigheid te organiseren. Iedere geloofsovertuiging heeft eigen kenmerken, symbolen en rituelen. deze vragen dan ook een specifieke begeleiding. Bij elke van deze plechtigheden kan u als familie zelf de muziek kiezen en kan u gebruik maken van het beeldscherm in de aula.

Eigen personeel

Hofheide zal eigen personeel inzetten voor de begeleiding van burgerlijke plechtigheden. Dit kan met aangepaste muziek, gedichten, prozateksten. De familie bepaalt zelf hoe de plechtigheid eruit moet zien en kan ook zelf voor teksten, muziek, beeld, live muziek zorgen.

Externe dienstverlening

Het crematorium zal afspraken maken voor begeleiding van eender welke geloofsovertuiging. Elke geloofsovertuiging zal kunnen rekenen op respect voor de eigen overtuiging en afscheid kunnen nemen op de eigen gewenste manier.


De medewerkers van Hofheide doen er alles aan om uw plechtigheid zo goed en persoonlijk mogelijk te laten verlopen. Om praktische redenen is het absoluut nodig om muziek en foto's minstens 36u op voorhand in ons bezit te hebben.


Teksten

Ook al merken wij dat het voor families vaak moeilijk is om doorheen de veelheid aan emoties, de pen ter hand te nemen en nog datgene te schrijven wat zij nog zo graag aan hun dierbare willen meegeven, toch is een persoonlijke brief of levensverhaal geschreven door de naaste familie of vrienden een mooie en zeer persoonlijk meerwaarde in de plechtigheid. 

Welke informatie geeft u door?  Hoe levert u de teksten aan?

 • Het aantal persoonlijke teksten.
 • Wie deze tekst(en) tijdens de plechtigheid zal voorlezen Opmerking: indien het voor deze persoon te moeilijk is, kan de begeleider van de plechtigheid deze tekst in naam van de schrijver voorlezen.
 • Wij verzoeken om de teksten op voorhand aan Hofheide te bezorgen zodat wij deze kunnen integreren in het geheel van de plechtigheid. Bij voorkeur worden de teksten elektronisch (niet handgeschreven) bezorgd, dit kan: • via mail naar info@hofheide.be • usb • https://hofheide.wetransfer.com 
 • Ten laatste 36 u voor de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid op maandag plaatsvindt, vragen wij u het nodige materiaal op vrijdagmorgen aan te leveren.

Muziek: 

Muziek roept emoties op en verbindt mensen. Muziek roept herinneringen op en is een belangrijk onderdeel in de plechtigheid. U kan en mag bepalen welke muziek er in de aula zal afspelen. Er is geen ‘goede’ of ‘slechte’ muziek. Er is enkel muziek die u gepast vindt bij het afscheid aan uw dierbare.

Welke informatie geeft u door?  Hoe levert u muziek aan? 

 • Titel en auteur volstaan. Indien u echter een specifieke uitvoering (vb. klassieke muziek, speciale uitvoering) wenst vragen wij u deze aan te reiken in MP3 –formaat (via mail: https://hofheide.wetransfer.com/).
 • De volgorde van de muziekstukken in de plechtigheid.
 • Tip: u kan ook steeds onze muzieklijst raadplegen via www.hofheide.be .
 • Ten laatste 36 uur voor de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid op maandag plaatsvindt, vragen wij u het nodige materiaal op vrijdagmorgen aan te leveren.

Beeldmateriaal:

Beide aula’s bieden u de mogelijkheid om foto’s te tonen tijdens de plechtigheid. Bij het binnenkomen van de aula, tijdens de lezingen en bij het verlaten van de aula, wordt er steeds één vaste foto getoond. Wenst u meerdere foto’s te tonen (fotoreportage) dan kan dit tijdens de muziekstukken. U kan kiezen voor: • foto’s van uw dierbare • sfeerbeelden (bijvoorbeeld natuurzichten, dieren, …) Tip: wenst u geen persoonlijke foto’s te tonen tijdens de plechtigheid, dan adviseren wij u om gebruik te maken van sfeerbeelden, anders blijft het scherm vooraan in de aula zwart, wat een harde indruk geeft. U kan kiezen voor sfeerbeelden die uw dierbare op prijs stelde (bijvoorbeeld velden, bloemen, bergen, enz.)

Welke informatie geeft u door?  Hoe levert u het beeldmateriaal aan?

 • Welke foto’s tijdens welk muziekstuk dienen getoond te worden • de foto die getoond mag worden bij het binnenkomen en verlaten van de aula.
 • Digitale foto’s: in afzonderlijke bestanden (geen PowerPoint-presentatie).
 • Papieren foto’s: deze worden voor u ingescand (max. aantal 30) Het totaal aantal foto’s mag het maximum van 80 foto’s niet overschrijden. Voor een standaardverloop adviseren wij om niet meer dan 40 beelden te tonen zodat de beelden niet te snel na elkaar getoond worden.
 • Foto’s kunnen afgeleverd worden: • via mail naar info@hofheide.be • usb • https://hofheide.wetransfer.com/ .
 • Ten laatste 36 u voor de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid op maandag plaatsvindt, vragen wij u het nodige materiaal op vrijdagmorgen aan te leveren.


Meer items
Plechtigheden: enkele richtlijnen

Plechtigheden: enkele richtlijnen

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x