Onze prijzen Hofheide

Aula en afscheidsplechtigheid

Huur aula’s

Kleine aula plechtigheid max. 45 min. in combinatie met crematie
€ 170

Kleine aula plechtigheid max. 45 min. zonder crematie                                
€ 270

Grote aula plechtigheid max. 60 min. in combinatie met crematie                
€ 200

Grote aula plechtigheid max. 60 min. zonder crematie                                  
€ 300

Verlenging tijdslot met 15 min.                                                                        
€ 25

Verlenging tijdslot met 30 min.                                                                        
€ 50

Kleine/grote aula begroetingsmoment max. 15 min. (**)
€ 50

(** ) geen teksten, enkel begroeting onder begeleiding van uitvaartondernemer, muziek en sfeerbeelden worden door Hofheide voorzien

Burgerlijke plechtigheden door Hofheide

Ceremoniële begeleiding (familiegesprek en tekstuele voorbereiding)                        
€ 110

Technische voorbereiding standaard (max. 4 muziekstukken en max. 40 digitale foto’s)    
€ 40

Technische voorbereiding extra per uur (bijkomende muziek, foto’s, andere,…)                  
€ 40            

Plechtigheden door andere voorgangers

Technische voorbereiding per uur (bijkomende muziek, foto’s, andere,…)            
€ 40

Technische begeleiding door Hofheide tijdens plechtigheid                                    
€ 30

Algemeen

Inscannen foto’s (max. 40 stuks)        
€ 30

Livestream en opname                      
€ 100

Administratieve kost (laattijdige aanlevering of wijziging audiovisueel materiaal d.w.z. tussen 12 en 36u voor start plechtigheid)                      
€ 30                                                      

Administratieve kost (bij wijzigingen audiovisueel materiaal minder dan 12u voor start plechtigheid)                  
€ 100                                                  

Begraafplaats

Strooiweide / strooivijver

Indien crematie te Hofheide en uitgevoerd door uitvaartondernemer
gratis

Indien crematie te Hofheide en uitgevoerd door Hofheide
€ 30

Indien geen crematie te Hofheide of na thuisbewaring
€ 60

Columbarium

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje
€ 795

Bijzetting (2 standaard-urnen mogelijk)
€ 265

Urnenkelder

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje
€ 795

Bijzetting (4 standaard-urnen mogelijk)
€ 265

Urnenkelder Sterretjesweide (kinderen t/m 12 jaar)

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje
€ 159

Urnenbos

Bio-urne verplicht, niet inbegrepen in prijs
€ 530

Gedenkbos (bio-urne of verstrooiing)

Boom, gedenksteen en naamplaatje (bio-urne niet inbegrepen in prijs)
€ 825

Bijzetting binnen de 1e graad
€ 265

Algemeen

Naamplaatje op zuil (10 jaar)
€ 60

Naamblaadje aan gedenkboom (10 jaar)
€ 60

Ophangen blaadje / plaatje in aanwezigheid van familie (op andere datum dan crematie en/of plechtigheid)
€ 30

Crematies

Weekdagen

Inwoner aangesloten gemeenten
€ 500

Inwoner niet-aangesloten gemeenten
€ 575

OCMW-behoeftige(*) aangesloten gemeenten
€ 150

OCMW-behoeftige(*) niet-aangesloten gemeenten
€ 350

Kind jonger dan 12 jaar en foetus
€ 75

Lichaam afgestaan aan de wetenschap(*)
€ 350

Crematie na ontgraving(*)
€ 750

Crematie na ontgraving kind jonger dan 12 jaar (*)
€ 75

(*) enkel mogelijk op weekdagen


Zaterdagen

Inwoner aangesloten gemeenten
€ 550

Inwoner niet-aangesloten gemeenten
€ 625

Kind jonger dan 12 jaar
€ 100


Algemeen

Koelcel per nacht (vanaf 2de nacht)
€ 25

Zee-urne of biologisch afbreekbare urne
€ 75

Ashouder (vanaf 6de stuk)
€ 5

De prijs van de standaardurne (metaal/karton) is inbegrepen in de crematie.
Indien de uitvaartondernemer dit wenst, kan de assen rechtstreeks in de sierurne geplaatst worden, voor zover deze sierurne tijdig afgegeven wordt.


Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.
  2. Klachten moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na de door ons geleverde prestaties.
  3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
  4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd ten belope van 8,5% ‘s jaars van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EUR) als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
  5. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
  6. De intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.
  7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Leuven bevoegd.


Onze prijzen Hofheide

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x